Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2015

Charms 2016 - Γούρι 2016


Γούρι 2016 στεφανάκι με κόκκινα ρόδια και αστεράκια.
Το ρόδι είναι ο καρπός της αιωνιότητας, της αφθνίας, της γονιμότητας, της καλοτυχίας, του πλούτου και του έρωτα.
Charm 2016 wreath with pomegranates and stars.
The pomegraaate fruit has been a powerful symbol for most of the world's largest religions and mythologies. The pomegranate is a robust round fruit bursting with seeds and because of this it has been an ancient symbol for fertility, marriage and prosperty for many of the world's cultures. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου