Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

Welcome Spring - Love is in the airhttp://stellashandmadecreations.blogspot.gr/2013/12/love-love-macrame-bracelet.html

Spring Equinox. The sun will shine vertically above the equator of  Earth and the length of the day and night will be approximately equal.
Then, in the northen hemisphere ( and in my country Greece) day will continuously grow at the expense of night, while the opposite will happen in the southern hemisphere.
Welcome Spring!!!   Love is in the air!!!

Εαρινή Ισημερία. Ο ήλιος θα λάμπει κάθετα πάνω από τον Ισημερινό της Γης και η διάρκεια της ημέρας και της νύχτας θα περίπου ίδια. Στη συνέχεια, στο βόρειο ημισφαίριο ( και στη χώρα μας) η ημέρα θα μεγαλώνει συνεχώς σε βάρος της νύχτας, ενώ το αντίστροφο θα συμβεί στο νότιο ημισφαίριο.
Καλώς ήρθες  ΄Ανοιξη!!!   Η αγάπη βρίσκεται παντού γύρω μας!!!