Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

Adjustable leather necklace with coral.


Adjustable leather necklace with coral.
Coral prevents ill fortune, brings health, professional success and luck. Protects your home and family.
Προσαρμόσιμο κολιέ με κοράλι.
Κοράλι, η πέτρα που φέρνει υγεία, επαγγελματική επιτυχία και τύχη. Προστατεύει το σπίτι και την οικογένεια.