Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015

Charm 2016 - Γούρι 2016Γούρι 2016 στεφανάκι με ρόδια και αστεράκια.
Το ρόδι είναι ο καρπός της αιωνιότητας, της αφθνίας, της γονιμότητας, της καλοτυχίας, του πλούτου και του έρωτα.
Charms 2016. Wreath with pomegranates and stars.
The pomegranate fruit has been a powerful symbol for most of the world's largest religions and mythologies.
The pomegranate is a robust round fruit burstins with seeds and because of this it has been an ancient symbol
of fertility, marriage and prosperity for many of the world's cultures.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου