Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013

Shop Hunting Divas: Stella Lamprou - Creation is the Joy of Life

Shop Hunting Divas: Stella Lamprou - Creation is the Joy of Life: "Creation is the joy of life" is Stella's motto. Stella Lamprou decided to switc...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου