Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Oh the lovely things: DIY - Tutorial - How to make a leather bow cuff br...

Oh the lovely things: DIY - Tutorial - How to make a leather bow cuff br...: You will need : - A piece of leather, approx. 22cm x 10cm (approx. 8.7" x 4") - Scissors - Leather glue or super glue - Thread - A sn...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου